Издаване на фактура

Фактурите са тясно свързани с данъците. Има, обаче, случаи, при които в издадената фактура не се записва данък.

Обикновено, данъците се посочват във документи, издадени от лица, които са данъчно задължени. Все пак, съществуват много случаи, в които това не се практикува. Данък не се записва при: фактури, които се издават за реализиране на освободен доставки, оставки на стока за трети територии или страни, доставки, при които получателя трябва да плати данъка им; доставки, които се изпълняват извън рамките на страната, такива, които са свързани с продавачи и разпространители на продукти втора ръка, с тур агенти и тур оператори; доставки, на регистрирани и нерегистрирани лица, както и такива на обща тур услуга; при изпълняването на освободени доставки.

Ако се извършва доставка извън границите на България, в друга страна членка на ЕС, в издадената фактура не се записва основание за неначисляване на данък. Единствено се посочват размера на данъка, идентификационния номер на доставчика и ставката на данъка, която е в сила и за доставка в други страни, членки на Европейския съюз.

Част от нещата, които са свързани с този вид документи, са и известията, които се издават ако при една данъчна основа настъпи някаква промяна или ако дадена сделка, за която вече има издадена >фактура, пропадне. В първия случай, ако определена данъчна основа намалее се издава кредитно известие, а ако нарасне – дебитно. Задължително условие е, тези известия да бъдат издадени най-късно 5 дни от датата на определеният случай, изискващ коригиране. Съдържанието на известията включва: реквизити, датата и номера на съответната фактура, текст, който посочва, защо е издадено известието.

Всички известия се издават в два екземпляра – едно за получателя и едно за доставчика. При възникване на проблем, който налага прекратяване на договор за лизинг, по една или друга причина, при който, обаче, цялата сума вече е платена, доставчикът трябва да издаде кредитно известие, което посочва разликата между сумата, която се задържа съгласно договора и данъчната основа на доставката.

Сподели статията

За Автора: Георги Талов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *