Устойчивият път на развитие е бъдещото на съвременната икономика

В период на финансова криза повечето компании се стремят да оцеляват, а предприемачите с иновативно мислене търсят начини да повишат конкурентоспособността на управляваните от тях предприятия не само чрез въвеждане на нови продукти и услуги, а и чрез създаване, развиване и внедряване на успешни устойчиви бизнес стратегии и практики. Последните са най-често представители на социално ангажиран и отговорен бизнес, който мисли за бъдещето и е същевременнно няколко крачки напред пред конкуренцията.

Устойчивият път на развитие е бъдещето на икономиката

Компаниите със сигурност играят основна роля в превръщането на модерната цивилизация в устойчиво общество. Тези социално-отговорни предприятия осъзнават факта, че никога не е било толова важно да намалят негативното си влияние върху околната среда, както в настоящия момент. Един от най-разумните начини за редуциране на отрицателното въздействие върху климата е предприемането на действия в посока оптимизиране на разходите. Това със сигурност ще доведе до повишаване на стойността на предприятието, подобряване на екологичното и социално представяне и не на последно място до прогрес на икономиката, устойчивото развитие и обществото.
Една от най-разумните посоки за оптимизиране на разходите е инвестиране в енергийна ефективност
За съжаление, българското производство е сред водещите в класацията за неефективно използване на енергия. Затова един от най-разумните начини за оптимизиране на разходите е инвестиране в енергийна ефективност, което води не само до положителни икономически резулатти, но и до положителни промени в климата, а също така и до стабилност. По този начин компаниите, които инвестират в енергийна ефективност поемат по умен и устойчив път на развитие.

Процедура “Енергийна ефективност и зелена икономика”

Програма “Енергийна ефективност и зелена икономика” дава възможност на микро, малките и средни предприятия да поставят началото на създаване на култура за енергоспестяване чрез предоставяне на до 50% безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекти, пряко свързани с прилагането на енергоспестяващи производствени технологии и въвеждането на възобновяеми енергийни източници и прилагане на технологии за намаляване на енергоемкостта на производството. По този начин МСП ще допринесат за устойчивото екологично развитие и намаляването на негативното въздействие върху околната среда.

Промяна на начина, по който компаниите правят бизнес като необходима предпоставка за изграждането на “зелена икономика”

За изграждането на “зелена икономика” е необходимо да се промени начинът, по който компаниите правят бизнес. Точно както Хенри Форд вярва, че “бизнес, който не прави нищо друго освен пари, е лош бизнес”, така и съвременните мениджъри вярват, че модерните компании трябва да имат ценности и целите им трябва да бъдат насочени към повишаване на социалната справедливост, намаляване на рисковете за околната среда и увеличаване благосъстоянието на обществото като цяло.

Сподели статията

За Автора: Martin Kolev

Купете си клетка за хамстер и си свиркайте!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *