Енох и Илия може би не са отишли в Рая, както всички си мислехме!

Интересно е да надникнем в историите на Библията. Като основна изконна книга в Християнството, тя е четиво, което никога няма да спре да бъде препрочитано. Днес се появяват множество нови интерпретации и тълкувания на вече познатите ни истории. Дали това е богохулство, или просто един нов поглед, който се появява ... Още...