Правилата за публикуване на статии имат за цел да избегнат некачествено съдържание, както и да защитят правата на авторите и на публикуваните материали. Потребителите могат да създадат свой безплатен акаунт, като това автоматично се счита, за съгласие с общите правила за публикуване в този сайт.

  • За публикуване се приемат статии, написани на български език. Статиите трябва да съдържат минимум 300 думи.
  • Материалите трябва да са грамотно написани. Необходимо е потребителите да следват правилата за граматика, пунктуация и лексика на българския език.
  • Приемат се публикации с уникално авторско съдържание. Няма да се толерират материали копирани от друго място, както и опити за нарушаване на Закона за авторските права.
  • Ако статията е пренаписана, потребителят задължително трябва да притежава писмено разрешение от автора, както и в статията да се съдържа линк към източника.
  • Авторът декларира и носи пълната отговорност за това, че съдържанието на изготвената от него статия е в съответствие с приложимата нормативна уредба, включително но не само Закона за авторските права.
  • Всяка статия може да съдържа до 1 линк.
  • Не се публикуват статии, съдържащи неработещи линкове.
  • Потребителите трябва предварително да се запознаят с предлаганите категории и да изберат най-подходящата за тяхната статия.
  • Статии с явно рекламно съдържание, няма да бъдат публикувани.
  • Екипът на ArticlePro няма да толерира и публикува статии, които съдържат вулгарен текст, съдържание подтикващо към етническа омраза, както и порнографски публикации. Описания с линкове към зловреден софтуер, некачествено съдържание, както и заблуждаващи връзки, няма да бъдат публикувани.

ArticlePro си запазва правото да не публикува статии, които нарушават гореописаните правила. Всякакви нарушения на общите правила ще доведат до сваляне на статията от сайта, без каквото и да е предупреждение!

Преди да бъдат одобрени статиите от администратора, трябва да бъде получено плащане. Възможностите за плащане са чрез PayPal или ePay, като задължително посочете името на статията, която искате да бъде публикувана. След получаване на плащането, вашият материал ще бъде разгледан и ако отговаря на условията за публикуване, то ще бъде публикуван с до 1 изходящ dofollow линк.

Цената за публикуване на статия е : Чрез PayPal – 10€, Чрез ePay – 20 лв.

Екипът на ArticlePro не носи отговорност за нарушаване изискванията на Закона за авторските права, но ще окаже пълна подкрепа, ако има сигнал от засегнат автор. Ще предприемем всички необходими законови действия, за да бъде наказан нарушителя.

ArticlePro си запазва правото за промяна на правилата по всяко време.